Lorem ipsum doloris sit ames
www.kdemipozicia.sk Kdemipozicia.sk
Overenie poskytovatelia
Bez registra
Bez poplatkov
Na zmenku
Užitočné informácie
Podľa kraja
Podľa miest

Pôžičky a zmluvy

TYPY spotrebiteľského úveru

 • finančné úver (pôžička peňazí čerpaná naraz alebo aj postupne
 • viazaný spotrebiteľský úver
 • spotrebiteľská platobná karta (určená na nákup v zmluvných predajniach alebo aj výberu hotovosti)

Spotrebiteľské úvery ponúkajú banky aj rôzne firmy sprostredkujúce splátkový predaj, často priamo v obchodoch s elektronikou ai. Rôzne viac či menej dôveryhodné firmy ponúkajú tiež pôžičky finančného obnosu v hotovosti. Pre činnosť poskytovateľa spotrebiteľských úverov stačí živnostenský list - overujte si teda starostlivo jeho dôveryhodnosť, preštudujte si dopredu návrh zmluvy a pri pochybnostiach sa obráťte inam, ponuka na trhu je široká.

Pri nákupe na splátky za vás poskytovateľ úveru zaplatí vybranú vec, tzn. nedostanete peniaze, ale ani nedlžíte priamo predajcovia danej veci, dlhujete úverové spoločnosti, ktorá vám danú vec alebo službu financovala.

Okrem požičanej sumy alebo ceny veci kúpené na splátky musíte veriteľovi zaplatiť tiež úroky, v niektorých prípadoch sa platí aj poplatok za uzatvorenie zmluvy.

Podmienky spotrebiteľského úveru upravuje zákon č. 145/2010 Zb. Musia byť spísané písomne, v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

ZMLUVA O SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE OBSAHUJE

 • strany zmluvy, teda identifikačné a kontaktné údaje poskytovateľa pôžičky aj príjemca pôžičky (príjemca pôžičky musia byť starší ako 18 rokov)
 • čiastku požičaného finančného obnosu a dobu splácania
 • v prípade nákupu na splátky tiež vec, na ktorú je pôžička poskytovaná
 • výšku úroku, RPMN (prípadne i rozpis splátok)
 • dátum prvej splátky (niekedy môže byť prvá splátka o nejakú dobu odložená, ale pozor, často po túto dobu beží úrok!)
 • čiastku a periódu ďalších splátok (zvyčajne mesačne)
 • za akých podmienok je možné splatiť pôžičku predčasne
 • čo sa stane, keď nebudete včas a riadne splácať (zmluvné pokuty, prípadne aj možnosť zabavenie veci, ktorú ste si na úver zadovážili)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE SPOTREBITEĽA

 • Poskytovateľ spotrebiteľského úveru je povinný vám bezplatne poskytnúť vopred návrh zmluvy, ale môže si klásť aj podmienku, že v prípade takejto požiadavky s vami zmluvu neuzavrie (tj. Chcete vidieť zmluvu vopred? Potom vám môžu pôžičku odmietnuť. V tom prípade je ale jediná rozumná vec vziať nohy na plecia a obrátiť sa na iného, robustnejší poskytovateľa)
 • Ak poskytovateľ spotrebiteľského úveru nesplní podmienky dané zákonom, napr. Neuzavrie zmluvu písomne, alebo neposkytne dlžníkovi všetky povinné informácie, neznamená to, že je zmluva neplatná.
 • Ak písomná zmluva neobsahuje všetky informácie dané zákonom (prílohou č. 3 k zákonu o spotrebiteľskom úvere) a spotrebiteľ túto skutočnosť uplatní u veriteľa, pokladá sa spotrebiteľský úver od začiatku za úročený vo výške diskontnej sadzby platnej v čase uzavretia tejto zmluvy uverejnenej Českou národnou bankou a dojednania o iných platbách na spotrebiteľský úver sú neplatné.
 • Do 14 dní od uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere môžete od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to výhradne písomne. Doba sa meria od dňa odoslania odstúpenia. Musíte potom do 1 mesiaca prenajatú sumu vrátiť a uhradiť aj pomernú časť úroku za dobu pred vrátením. V tom prípade nie je poskytovateľ oprávnený od vás chcieť ďalšie poplatky alebo sankcie.
 • Pokiaľ si kúpu veci či služby financované viazaným spotrebiteľským úverom rozmyslíte a odstúpite od zmluvy kúpnej (máte na to právo napríklad u nákupe pri predvádzacích akciách mimo obchod, pri kúpe na diaľku napr. Po internete alebo telefóne i. V zákonnej lehote 14 dní bez udania dôvodu ), musíte to urobiť písomne, danú vec vrátiť predajcovi a súčasne nezabudnite uvedomiť veriteľa - samozrejme tiež písomne. Je potrebné zaslať doporučený list na adresu predajcu podľa obchodného alebo živnostenského registra, druhý na adresu veriteľa a tovar vrátiť najlepšie dobierkou. Veriteľ potom nie je oprávnený po vás požadovať akejkoľvek sankcie alebo poplatky. Ak by ste výpoveď alebo tovaru odovzdávali osobne, rozhodne si nechajte potvrdiť prevzatie. V takom prípade nemusíte veriteľovi (poskytovateľovi spotrebiteľského úveru) vrátiť peniaze skôr, než ich dostanete späť od predajcu.
 • Ak zmluva obsahuje možnosť priebežné zmeny stanovených úrokov, je poskytovateľ povinný o ich zmene informovať písomne vopred, a to "primerane včas dopredu" - čo to znamená, by zrejme určil až súd. Zvýšenie úrokov však nemožno požadovať spätne, bolo by neplatné.
 • Podmienky podľa zákona o spotrebiteľskom úvere sa nevzťahujú na sumy nižšie ako €500 alebo vyššia ako €75 000 Sk.
Užitočné informácie
Kalkulačka splátokKalkulačka RPSNAko nenaletieť na Podvodné pôžičky? 4 rady na čo si dať pozor!ČO JE TO RPMN A ČO OBSAHUJEČO JE TO pôžička na zmenkuHome credit a CetelemPôžičky a zmluvyPôžičkyDôchodky a dávkyPoistenieBývanieÚvery a pôžičkyDane a mzdyÚčty a sporenieAktuality - pôžičky
Zavrieť reklamu